ประกาศผลวัดความพร้อม ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

 

1.ประกาศผลการวัดความพร้อม อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่
2.รายละเอียดสำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศให้ปฏิบัติดังนี้ คลิกที่นี่
3.ประกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการวัดความพร้อมในรอบแรก ให้ปฏิบัติดังนี้ คลิกที่นี่