รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566 รอบที่2

 

🔴 คุณสมบัติ : เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563
ขั้นตอนที่ 1 สมัครออนไลน์ วันที่ 9-25 กันยายน 2565 🌐 คลิกที่นี่
ขั้นตอนที่ 2 ส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 250 บาท  ในวันที่ 26 กันยายน 2565 (08:00 – 15:00 น. ที่ห้องธุรการ)
          – ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัครออนไลน์ ติดรูปถ่ายหน้าตรงนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          – สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ