รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2568

🔴 คุณสมบัติ : เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2564 – 15 พฤษภาคม 2565
ขั้นตอนที่ 1 สมัครออนไลน์ 16 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2567  🌐  คลิกที่นี่
ขั้นตอนที่ 2 รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการวัดความพร้อม วันที่ 23 ก.ค.2567 (เวลา 17.30 น. ผ่านทางออนไลน์) 🖱  คลิกที่นี่
ขั้นตอนที่ 3 ส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 250 บาท  ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2567 (เวลา 08:00 – 15:00 น. ที่ห้องธุรการ)
          – ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          – สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ