ประกาศเลื่อนการเรียนปรับพื้นฐานชั้น ม.1,ม.4 และการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

Read more

โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอความร่วมมือจากนักเรียนชั้น ม.1 (จบ ป.6 บูรณะรำลึก) ม.4 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

1. ปฏิบัติตามมาตรการ

Read more

โรงเรียนบูรณะรำลึกขอความร่วมมือผู้ปกครองให้นักเรียนบันทึก Timeline 

 เนื่องจากการแพร่ระบ

Read more