ขอเเสดงความยินดี นักเรียนที่ได้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนนด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) เต็ม 100 คะแนน

Read more

ประกาศเลื่อนการเรียนปรับพื้นฐานชั้น ม.1,ม.4 และการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

Read more

โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอความร่วมมือจากนักเรียนชั้น ม.1 (จบ ป.6 บูรณะรำลึก) ม.4 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

1. ปฏิบัติตามมาตรการ

Read more

โรงเรียนบูรณะรำลึกขอความร่วมมือผู้ปกครองให้นักเรียนบันทึก Timeline 

 เนื่องจากการแพร่ระบ

Read more