กำหนดการเรียนและประกาศรายชื่อห้องเรียนปรับพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

📢📢 ประกาศห้องเรียนปรับพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
🔴 รายชื่อนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน ม.1 (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ใช่บูรณะรำลึกเดิม) คลิกที่นี่
🔴 ห้องเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
🔴 ห้องเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 สายศิลป์ (Honor in Languages) คลิกที่นี่
🔴 ห้องเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 สายวิทย์-คณิต ( Honor in Math) คลิกที่นี่
🔴 ห้องเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 สายวิทย์-คณิต ( Honor in Science) คลิกที่นี่