ประกาศโรงเรียนบูรณะรำลึก เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

Read more

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ประเภทโควตาเรียนดี ประพฤติดีโดยวิธีสัมภาษณ์

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 19 มิถุนายน 2

Read more