1. ดาวน์โหลด   📣 รายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3)
2. ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศยืนยันความประสงค์การเข้าเรียนภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อให้โรงเรียนได้ติดต่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 (ครั้งที่1) ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกอีกครั้ง
 👉 https://1th.me/5IUM3
3. กำหนดการยืนยันสิทธิ์และมอบตัว 📣 กำหนดการยืนยันสิทธิ์และมอบตัวนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565