1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตานักเรียนมีผลการเรียนดีของห้องเรียน 👉 คลิกที่นี่
2.วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 ยืนยันการสมัครสอบและแนบหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ 250 บาท ทาง Google Form 👉 คลิกที่นี่