หมายเหตุ สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการยืนยันความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 

👉คลิกที่นี่ http://burana.ac.th/web2563/2021/10/28/3956/