1.สมัครออนไลน์   👉 คลิก ที่นี่

2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 ครั้งที่ 1

👉รายชื่อผู้สมัคร อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ครั้งที่ 1

3.ยืนยันความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 1 ผ่าน Google Forms

 👉 https://1th.me/Ge7AQ

4.ขั้นตอนการยืนยันการสมัครเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 และการใช้ Google Meet ในการพบครู

 👉https://www.youtube.com/watch?v=Zeq8lIq9Fe8

 

หมายเหตุ สำหรับผู้ปกครองที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาครั้งที่ 2

👉คลิกที่นี่  http://burana.ac.th/web2563/2021/10/28/3963/