โรงเรียนบูรณะรำลึกแจ้งการปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2564 ดังนี้

🔹ปรับพื้นฐาน

Read more

ประกาศเลื่อนการเรียนปรับพื้นฐานชั้น ม.1,ม.4 และการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

Read more

โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอความร่วมมือจากนักเรียนชั้น ม.1 (จบ ป.6 บูรณะรำลึก) ม.4 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

1. ปฏิบัติตามมาตรการ

Read more

การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2564 (เปลี่ยนแปลงล่าสุด)

1.เปลี่ยนแปลงวันเรีย

Read more

โรงเรียนบูรณะรำลึกขอความร่วมมือผู้ปกครองให้นักเรียนบันทึก Timeline 

 เนื่องจากการแพร่ระบ

Read more

ประกาศผลสอบเข้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ม.1 ห้องบูรณาวิถี  ต

Read more