ประกาศผลการสอบแซมชั้นระดับอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567

 

📢📢 ประกาศผลการสอบแซมชั้นระดับอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567
🔴 ผลสอบนักเรียนแซมชั้น คลิกที่นี่

 


 

ขั้นตอนการสมัคร
 • สมัครออนไลน์ ทาง  คลิกที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ส่งใบสมัคร วันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ห้องธุการ เวลา 08.00 – 09.00 น.(ชำระค่าสมัคร 250 บาท เป็นเงินสด)
      หลักฐานการสมัคร
       1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัคร พร้อมติตรูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ชุดนักเรียนเดิม) จำนวน 1 ชุด
       2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • สอบแซมชั้นวันที่ 11 มีนาคม 2567
 • ประกาศผลสอบวันที่ 13 มีนาคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์และมอบตัววันที่ 15 มีนาคม 2567  08.00-09.00น.