โรงเรียนบูรณะรำลึก รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
  • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ตัวจริง 👉  คลิกที่นี่
  • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ตัวสำรอง 👉 คลิกที่นี่
  • นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ปฏิบัติดังนี้ 👉 คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
  • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ตัวจริง Honor in Math  👉 คลิกที่นี่
  • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ตัวสำรอง Honor in Math 👉 คลิกที่นี่
  • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ตัวจริง Honor in Science 👉 คลิกที่นี่
  • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ตัวสำรอง Honor in Science 👉 คลิกที่นี่
  • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ตัวจริง Honor in Languages  👉 คลิกที่นี่
  • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ตัวสำรอง Honor in Languages  👉 คลิกที่นี่
  • นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ปฏิบัติดังนี้  👉 คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
🔴 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 👉 คลิกที่นี่
🔴 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 Honor in Science 👉  คลิกที่นี่
🔴 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 Honor in Math 👉 คลิกที่นี่
🔴 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 Honor in Languages 👉 คลิกที่นี่
🔴 สมัครออนไลน์ วันที่ 3 – 18 มกราคม 2567 คลิกที่นี่ (3-18 มกราคม 2567 หมดเขตรับสมัครแล้ว)