รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567

🔴 คุณสมบัติ : เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564
ขั้นตอนที่ 1 สมัครออนไลน์ 17 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2566 🌐  คลิกที่นี่
ขั้นตอนที่ 2 ส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 250 บาท  ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 (08:00 – 15:00 น. ที่ห้องธุรการ)
          – ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          – สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ