“ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนบูรณะรำลึก