รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

 

🔴 คุณสมบัติ : เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563
ขั้นตอนที่ 1 สมัครออนไลน์ 18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2565 🌐  คลิกที่นี่
ขั้นตอนที่ 2 ส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 250 บาท  ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 (08:00 – 15:00 น. ที่ห้องธุรการ)
          – ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัครออนไลน์
          – สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
          – รูปถ่ายหน้าตรงนักเรียน 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป