รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (มอบตัวเพิ่มเติม วันที่ 15 มีนาคม 2565) คลิกที่นี่

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลง (ล่าสุด 14 ก.พ. 65)

  • ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ แผนผังการส่งนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ปีการศึกษา 2565
  • ประกาศเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติตนของนักเรียนก่อนวันสอบตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลิกที่นี่
  • พิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://admission.burana.ac.th/

**********************************************************************************

  1. กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก 👉 คลิกที่นี่
  2. กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนบูรณะรำลึก (รับด้วยวิธีสอบปกติ) 👉 คลิกที่นี่
  3. กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน 👉  คลิกที่นี่
  4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและเอกสารการมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 👉 คลิกที่นี่
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาด้วยวิธีพิเศษ (ที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนบูรณะรำลึก) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 👉  คลิกที่นี่