1. กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก 👉 คลิกที่นี่
  2. กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนบูรณะรำลึก (รับด้วยวิธีสอบปกติ) 👉 คลิกที่นี่
  3. กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน 👉  คลิกที่นี่
  4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและเอกสารการมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 👉 คลิกที่นี่
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาด้วยวิธีพิเศษ (ที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนบูรณะรำลึก) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 👉  คลิกที่นี่