1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 3 

👉  รายชื่อผู้สมัครอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 (ผู้สมัครใหม่รอบที่ 3)

2.ยืนยันความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 3 ผ่าน Google Forms 

 👉  https://1th.me/Ge7AQ

3.ขั้นตอนการยืนยันการสมัครเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 และการใช้ Google Meet ในการพบครู

 👉  https://www.youtube.com/watch?v=Zeq8lIq9Fe8

 

สำหรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2