ประกาศเลื่อนการเรียนปรับพื้นฐานชั้น ม.1,ม.4 และการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564

Read more

โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอความร่วมมือจากนักเรียนชั้น ม.1 (จบ ป.6 บูรณะรำลึก) ม.4 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

1. ปฏิบัติตามมาตรการ

Read more

โรงเรียนบูรณะรำลึกขอความร่วมมือผู้ปกครองให้นักเรียนบันทึก Timeline 

 เนื่องจากการแพร่ระบ

Read more

ประกาศผลสอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบเข้าเรียน

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีส

Read more