กำหนดการรับหนังสือ สมุด และแลกใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2567

📢 ประกาศโรงเรียนบูรณะรำลึก
1️⃣ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ผู้ปกครองรับสมุด หนังสือเรียน และแลกใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
⏩ ระดับประถมศึกษา เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนอนุบาล (อาคาร Joy)
⏩ ระดับมัธยมศึกษา เวลา 13.00 -16.00 น. ณ อาคารเรียนอนุบาล (อาคาร Joy)
🎯 ขอความกรุณาผู้ปกครองจัดเตรียมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้
✅ กรณีผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร โปรดติดหลักฐานการชำระ (สลิป) ลงในกระดาษ A4 เขียนชื่อ-นามสกุล ชั้นและห้อง ของนักเรียน มุมบนขวามือ
✅ กรณีผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่าน Application ของธนาคาร โปรด Print หลักฐานการชำระ (สลิป) ลงในกระดาษ A4 เขียนชื่อ-นามสกุล ชั้นและห้อง ของนักเรียน มุมบนขวามือ
2️⃣ ห้องจำหน่ายเปิดให้บริการ ดังนี้
🗓 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-15.00 น.
🗓 วันที่ 7และ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. (ครึ่งวันเช้า)
โรงเรียนขอขอบพระคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนด้วยดีเสมอมา