การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📌 ดาวน์โหลดใบ บ.ร.1 เทอม 1 ปีการศึกษา 2567 (สำหรับจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย)
🔴 ระดับอนุบาลปีที่ 2, 3 คลิกที่นี่
🔴 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1, 2 คลิกที่นี่
🔴 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่
🔴 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
🔴 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5, 6 คลิกที่นี่
🔴 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 คลิกที่นี่
🔴 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 คลิกที่นี่