กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

📌📌แผนเผชิญเหตุสำหรับการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ระดับ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

 

 

 

📌📌แผนเผชิญเหตุสำหรับการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ระดับ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2565  คลิกที่นี่

 

📌📌ประกาศห้องเรียนปรับพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (อัปเดตวันที่ 25 เมษายน 2565)
🔴 ห้องเรียนปรับพื้นฐาน ม.1  คลิกที่นี่
🔴 ห้องเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 สายวิทย์ ( Honor in Math and Science) คลิกที่นี่
🔴 ห้องเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 สายศิลป์ (Honor in Languages) คลิกที่นี่

 

📌📌รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
🔴 รายชื่อนักเรียน ม.1  คลิกที่นี่
🔴 รายชื่อนักเรียน ม.4  คลิกที่นี่

 

📌📌ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Google Meet  เรื่องการปรับพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม เวลา 16.30 น. – 17.30 น.
ลิงก์ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1
***หมายเหตุ สามารถตรวจสอบการเชิญประชุมผู้ปกครองทางและนักเรียนอีเมลของนักเรียนที่กรอกในระบบการรับสมัครสอบได้อีกช่องทางก่อนถึงกำหนดวันประชุม
🔴 รายชื่อนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน (เฉพาะนักเรียน ม.1 ใหม่) คลิกที่นี่ 
📌📌ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Google Meet  เรื่องการปรับพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม เวลา 17.00 น. – 18.00น.
ลิงก์ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.4
***หมายเหตุ สามารถตรวจสอบการเชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียนทางอีเมลของนักเรียนที่กรอกในระบบการรับสมัครสอบได้อีกช่องทางก่อนถึงกำหนดวันประชุม
📌📌 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบูรณะรำลึก คลิกที่นี่