ประกาศการรับสมัครครู

 

 

หมายเหตุ  การสมัครงานครู
สามารถ download ใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยพิมพ์หรือเขียนก็ได้ และส่งใบสมัครมาพร้อมกับหลักฐานดังนี้
1. Transcript
2. ใบปริญญา
3. และเอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้

ส่งอีเมลมาที่ broffice@burana.ac.th
พิมพ์หัวข้อ สมัครครู2564 วิชา……………….

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร