📣ประกาศโรงเรียนบูรณะรำลึก

👉เลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564👈
💞 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
และอย่าลืมบันทึก Timeline
ดาวน์โหลดแบบบันทึกTimeline
https://bit.ly/3yxdgSf

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทาง
1.โทร 075218390
2. broffice@burana.ac.th
ประกาศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564