แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

🔹ลิงก์ถ่ายทอดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 วันที่ 24 พ.ค. 64
❌ไม่มีการรับสมุดและหนังสือที่โรงเรียน❌
https://www.youtube.com/watch?v=pNWnycfUqGs
🔹ลิงก์ถ่ายทอดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นม.1และม.4 วันที่ 25 พ.ค. 64
https://www.youtube.com/watch?v=3T4ZeQKKT2k
🔹ลิงก์ถ่ายทอดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.1 วันที่ 27 พ.ค. 64
https://www.youtube.com/watch?v=AZaUcYrOlSc

ประกาศ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564