โรงเรียนบูรณะรำลึกแจ้งการปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2564 ดังนี้

🔹ปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 วันที่ 20-29 พ.ค. 2564
🔸เตรียมความพร้อมอนุบาล 1 วันที่ 24,25,27 พ.ค 2564
🔹การประชุมผู้ปกครอง ป.1 วันที่ 24 พ.ค. 2564
🔸การเปิดบริการห้องจำหน่าย

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คณิต, อังกฤษ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาษาจีน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์, คณิต)

สามารถดาวโหลดรายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐาน

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2564