กำหนดการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

⏰ กำหนดการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่าน website : istudent.burana.ac.th มีดังนี้
🔸️ ระดับอนุบาล 7 พ.ค. 64 เวลา 13.00 น.
🔹️ ระดับประถม 8 พ.ค. 64 เวลา 08.00 น.
🔸️ ระดับมัธยม 8 พ.ค. 64 เวลา 13.00 น.
❌ยกเว้นระดับ ป.6 ม.3 และม.6 ไม่มีการประกาศผลการเรียนผ่านระบบ เพราะรับผลการเรียนไปเรียบร้อยแล้ว❌
📌📌📌ลงชื่อเข้าใช้ระบบ โดย
🔸username คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน
🔹password คือ วันเดือนปีเกิด โดยกรอก
👉วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) อย่าลืมพิมพ์ (/)👈
🔸🔹ทั้งนี้ รายงานผลการเรียนฉบับนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานติดต่อกับทางราชการได้ จะต้องใช้หลักฐานฉบับจริงที่ออกจากทางโรงเรียนเท่านั้น🔸🔹
📣ประกาศ‼️
❌งดการเปิดบริการห้องจำหน่าย
✅ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนออกไปจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

คู่มือการใช้ระบบรายงานผลการเรียน

คลิกLink ด้านล่าง

https://www.youtube.com/watch?v=SjkeqGwMDD0