โรงเรียนบูรณะรำลึก ขอความร่วมมือจากนักเรียนชั้น ม.1 (จบ ป.6 บูรณะรำลึก) ม.4 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

1. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
2. หยุดอยู่บ้าน ดูแลตนเองอย่างน้อย 14 วัน ก่อนมาโรงเรียน
3. หลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยง
4. บันทึก Timeline อย่างละเอียดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564

       4.1 นักเรียน ม.1 (จบ ป.6 บูรณะรำลึก) และ ม.4 ที่มาจากโรงเรียนอื่น ดาวน์โหลดแบบบันทึก Timeline

            แบบบันทึก Timeline

       4.2 นักเรียนบูรณะรำลึก ม.4/2564 และ ม.6/2564 กรอกข้อมูลใน link ที่ครูประจำชั้นปีการศึกษา 2563 ส่งให้

หมายเหตุ นักเรียนชั้น ม.1 (จบ ป.6 จากโรงเรียนอื่น) ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้แจ้งไว้แล้ว