การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2564 (เปลี่ยนแปลงล่าสุด)

1.เปลี่ยนแปลงวันเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 วิชาภาษาจีน (นักเรียนที่ไม่ใช่บูรณะรำลึกเดิม)

2.ขอความร่วมมือนักเรียน ม.1 ใหม่ (ที่ไม่ใช่บูรณะรำลึกเดิม) ปฏิบัติ ดังนี้

🔹ดาวน์โหลดแบบบันทึก Timeline และบันทึกตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 จนถึงปัจจุบัน

แบบบันทึก-Timeline-นักเรียนม.12564(ใหม่)โรงเรียนบูรณะรำลึก

🔹ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินสถานการณ์  COVID-19 ภายในวันที่ 17เม.ย. 64

https://forms.gle/qHJh22nET4ed7HTf9

👉 ถ้านักเรียน upload ไฟล์ในแบบสำรวจไม่ได้ ให้ส่งมาที่ mvichakarn@burana.ac.th ค่ะ