โรงเรียนบูรณะรำลึกขอความร่วมมือผู้ปกครองให้นักเรียนบันทึก Timeline 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ระลอกใหม่

👉 ระดับอนุบาล ระดับประถม
🔸 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกTimeline และส่งครูประจำชั้นในวันเปิดภาคเรียน

👉 ระดับมัธยมบันทึก Timeline
🔹 ตามลิงก์ที่ครูประจำชั้นส่งให้นักเรียน โดยจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย email บูรณะรำลึก

แบบบันทึก Timeline นักเรียนโรงเรียนบูรณะรำลึก