ประกาศรายชื่ออนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่ >>> ประกาศรายชื่ออนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ คลิกที่นี่

สำหรับนักเรียนที่ได้มาทดสอบแล้วไม่มีรายชื่อตามประกาศ
และผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าทดสอบรอบ 2
ให้ผู้ปกครองปฏิบัติ ดังนี้