ตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการโควิค-19

📌👍 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการโควิค
🏩โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
🏩 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บางรัก