พิธีมอบเข็มโรงเรียนบูรณะรำลึก ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเข็มโรงเรียนบูรณะรำลึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารโฮป โรงเรียนบูรณะรำลึก