แจ้งกำหนดการระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2563

👦🏻 แจ้งกำหนดการระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2563
📌 ระดับอนุบาล 1
เตรียมความพร้อม วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563
😀 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 แต่งกายชุดลำลอง
😀 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แต่งกายชุดนักเรียน
👉 ในการมารับนักเรียนผู้ปกครองไม่นำรถเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
📌 ระดับอนุบาล 2-3
เปิดเรียน วันที่ 7 กรกฎาคม 2563