ประกาศเรื่อง แจ้งผู้ปกครองเพื่อทราบ

ประกาศเรื่อง แจ้งผู้ปกครองเพื่อทราบ

1️⃣ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนขอยกเลิกการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (Internet Banking) ผู้ปกครองสามารถไปชำระค่าเล่าเรียน โดยนำใบ บร.1(ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน) ซึ่งสามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์โรงเรียนบูรณะรำลึก www.burana.ac.th โดยติดต่อที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา จนถึงวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

2️⃣ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะมีบริการรถบัสส่งนักเรียน(เฉพาะตอนเย็น) เริ่มออกจากโรงเรียนเวลา 15.20 น. ของทุกวัน ค่าโดยสารคนละ 15 บาท ส่งตามจุด ดังนี้
 ตลาดท่ากลาง (ศูนย์สายตาสว่าง)
 หน้าโรงพยาบาลราชดำเนิน
 หน้าเทศบาล (ตรงข้ามร้านมิตรสาส์น)
 หอพักท้ายพรุ ถ.รัษฎา – สนามกีฬา – คิวรถตู้ย่านตาขาว
 หน้าโรงเรียนวัดควนวิเศษ

3️⃣  การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 10,000 บาท/อุบัติเหตุ 1 ครั้ง เมื่อรักษาเสร็จสิ้นนำไปใบเสร็จไปยื่นที่ บริษัททิพยประกันภัย ถ.กันตัง