สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

📌 วันที่ 19 มิถุนายน 2563
⏰ เวลา 09.00 น.
นางสาวอัมพา ข่ายม่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางแสงอรุณ สมประสงค์ เจ้าพนักงานชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

One thought on “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

  • กรกฎาคม 13, 2020 at 10:33 am
    Permalink

    ทดสอบระบบกระดานสนทนา

Comments are closed.