แนวทางการป้องกันโรคระบาด เพื่อวางแนวทางการป้องกัน COVID-19 และการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียน

❤️ ขอขอบคุณ 😀
🏩 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรัก นำโดย นายวสวัสติ์ อมรเดชทวีสิทธิ์, นางปาริชาติ เทียมสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวญาลิณี นวลย่อง นักวิชาการสาธารณสุข
📌 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคระบาด เพื่อวางแนวทางการป้องกัน COVID-19 และการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียน แก่คณะทำงานโรงเรียนบูรณะรำลึกที่โรงอาหาร
📌 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม แก่บุคลาการฝ่ายบริการ งานอนามัยโรงเรียน บุคลากรในฝ่าย และนักการ
📌 วันที่ 13 มิ.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก