ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน การปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563

ข้อควรปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม หรือ ชุดนักเรียีนโรงเรียนบูรณะรำลึก
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
3. เตรียมของใช้ส่วนตัวและเขียนชื่อบนของใช้ของนักเรียนทุกชิ้น  ได้แก่
    – หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรอง 1-2 ชิ้น
    – เครื่องเขียนส่วนตัว
    – เจลแอลกอฮอล์
    – ขวดน้ำ
4. ได้รับการคัดกรองและเข้าแถวเพื่อเข้าห้องเรียน เวลา 07.30น. ที่อาคารโฮป (โรงยิม)
5. ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนกลับบ้านที่อาคารโฮป (โรงยิม) ตามเวลาเลิกเรียนค่ะ
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อการปรับพื้นฐานระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 
    ขอให้นักเรียนทำแบบสำรวจและส่งก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2563
หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือคำถาม สามารถตอบกลับมาที่อีเมล หรือ โทร 075- 218390