ตารางสอบกลางภาค (ป.1 – ป.5) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

ระดับประถมศึกษา

วันพุธที่  26  ธันวาคม 2561  และ  วันศุกร์ที่  28 ธันวาคม 2561


ระดับมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่  24  ธันวาคม 2561

วันพุธที่  26  ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่  28 ธันวาคม 2561