ประกาศผลการวัดความพร้อม ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการวัดความพร้อม ระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563  คลิก

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อ ให้ปฏิบัติดังนี้  คลิก