ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่