การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

📌 ดาวน์โหลดใบ บ.ร.1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย)
🔴 ระดับอนุบาล 1, 2, 3 คลิกที่นี่
🔴 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 คลิกที่นี่
🔴 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
🔴 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5, 6 คลิกที่นี่
🔴 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 คลิกที่นี่
🔴 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 คลิกที่นี่