การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

📌 วิธีการใช้ Gmail สำหรับอนุบาล 2,3 และประถมศึกษาปีที่ 1

 

📌 ดาวน์โหลดใบ บ.ร.1 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย)
🔴 ระดับอนุบาล 2, 3   คลิกที่นี่
🔴 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3  คลิกที่นี่
🔴 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  คลิกที่นี่
🔴 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5, 6 คลิกที่นี่
🔴 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3  คลิกที่นี่
🔴 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6 คลิกที่นี่