ประกาศเรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบชำระค่าเล่าเรียน

เมื่อผู้ปกครองโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ให้บันทึกหลักฐานการโอนเงิน และส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เพื่อเป็นการยืนยันกับทางโรงเรียน ผ่านทาง Link ข้างล่างค่ะ

Link ส่งหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563
ระดับอนุบาล

https://bit.ly/2Wej1C8

ระดับประถม

https://bit.ly/2SqV3SX

ระดับมัธยม

https://bit.ly/3aSOOh5