ระดับมัธยมศึกษา

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในทักษะวิชาต่างๆ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนและจังหวัดตรังในการเข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการแ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียน นายพชร จำปา

ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง)

นางสาวปัณฑ์ชนิต ภักดีโชติ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร