การ Login เข้าใช้งาน WiFi โรงเรียนบูรณะรำลึก

ผู้เข้าชม : 4206

การ Login เข้าใช้งาน WiFi โรงเรียนบูรณะรำลึก

- เข้า Browser พิมพ์ burana.ac.th

- ให้กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

- คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ
- ชื่อผู้ใช้ให้กรอก รหัสประจําตัวนักเรียน

- รหัสผ่านให้กรอก วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2540 ให้กรอก 20/10/2540

เมื่อเราทําการ Login แล้ว ระบบจะขึ้นข้อมูลผู้ใช้ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง