ทรูปลูกปัญญา เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่างๆไว้มากมาย และหลากหลายวิชา

ผู้เข้าชม : 2132
เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่างๆไว้มากมาย และหลากหลายวิชา เนื้อหาวิชาจะแบ่งตามช่วงชั้นต่างๆ ช่วยให้ผู้ที่เรียน Homeschool สามารถเลือกเนื้อหาได้ตรงกับช่วงชั้นของตัวเองได้ดี และในเว็บไซต์นี้ยังมีคลังข้อสอบอีกด้วย สามารถเลือกข้อสอบวิชาใดก็ได้ที่ตนเองสนใจมาทำเพื่อทดสอบความรู้ของตนเองได้อีกด้วย

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง