รับสมัครครู

ผู้เข้าชม : 24696
โรงเรียนบูรณะรำลึกเปิดรับสมัครครูและบุคลากรตลอดปีการศึกษา 2560

วิชาที่เปิดรับสมัครครู ได้แก่
1. ระดับอนุบาล
2. ระดับประถมศึกษา
- วิชาสังคมศึกษา
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาอังกฤษ
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาภาษาไทย
3. ระดับมัธยมศึกษา

- วิชาสังคมศึกษา
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาอังกฤษ

- วิชาชีววิทยา
- วิชาฟิสิกส์


ผู้สนใจสามารถเข้ามาเขียนใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-218390 หรือ
E-mail:buranarumlukschool@gmail.com


ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2561
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบูรณะรำลึกเปิดรับสมัครครูและบุคลากรตลอดปีการศึกษา 2560วิชาที่เปิดรับสมัครครู ได้แก่1. ระดับอนุบาล2. ระดับประถมศึกษา- วิชาสังคมศึกษา- วิชาคณิตศาสตร์- วิชาอังกฤษ- วิชาวิทยาศาสตร์- วิชาภาษาไทย3. ระดับมัธยมศึกษา- วิชาสังคมศึกษา- วิชาคณิตศาสตร์- วิชาอังกฤษ- วิชาชีววิทยา- วิชาฟิสิกส์ผู้สนใจสามารถเข้ามาเขียนใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-218390 หรือE-mail:buranarumlukschool@gmail.com ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2561